RET  "Kortdurende aanpak, voor langdurige resultaten"


Vervolg-opleiding (‘advanced’) Rationeel-emotieve training: Cursus inleiding

Inleiding

Deze cursus is het vervolg op de Basisopleiding Rationeel-Emotieve Therapie. In deze cursus zal vooral een verdieping plaats vinden van de in de basiscursus opgedane kennis en een vergroting van de daar geleerde vaardigheden. Dat gebeurt aan de hand van verschillende deelgebieden waarop de RET gebruikt kan worden, zoals: alcohol- en drugsmisbruik, RET op de werkplaats of RET bij kinderen. Deze cursus dient als opstap naar de cursus van het hoogste niveau: de Associate Fellowship (wordt niet in Haarlem gegeven).

THEORIE-PRAKTIJK

Zowel de theorie als de praktijk van de RET worden verder uitgediept in deze vervolgcursus. Er zal worden geoefend aan de hand van geluidsopnamen van RET-sessies die de cursisten zelf hebben gemaakt met bij voorkeur eigen cliënten en met RET-gesprekken live met medecursisten. Daarnaast wordt van de cursist verwacht dat hij of zij zich verder verdiept in de RET-literatuur (zie lijst). Op de bijeenkomsten worden 's ochtends lezingen (meest in het Engels) over specifieke thema's gehouden (met eventueel demonstraties) en 's middags en 's avonds wordt er supervisie gegeven over de geluidsopnamen van RET-sessies die u hebt gehouden en over live-sessies die u ter plekke met medecursisten doet. Daar een gedeelte van de supervisoren Engelssprekend is, dient ook een gedeelte van de geluidsopnamen in het Engels te zijn.

TOELATINGSEISEN

Om toegelaten te worden tot de vervolgcursus dient men in het bezit te zijn van het 'Primary Certificate' afgegeven door het Albert Ellis Instituut - REBT - (voorheen het Institute for RET) of door het Instituut voor RET te Haarlem. Indien het Instituut voor RET te Haarlem onbekend is met uw opleiding, kan u gevraagd worden een copie van uw certificaat te overleggen alvorens u wordt ingeschreven.

 

Instituut RET - Rationeel-Emotieve Therapie - Training Opleiding RET