RET  "Kortdurende aanpak, voor langdurige resultaten"


Basiscursus (‘PRIMARY’) Rationeel-Emotieve Training: inleiding

De start van deze RET opleiding is op: "Wordt nog nader bekend gemaakt i.v.m. Corona."

In deze cursus leert u de beginselen van de Rationeel-Emotieve Training (RET) en hoe u deze kunt toepassen. U leert het ABC-model gebruiken en hoe u daarmee interventies doet. De basiscursus bestaat uit twee gedeelten: een cursus van twaalf wekelijkse avond-bijeenkomsten en een driedaags seminar dat deels Engelstalig is. 

De reeks van 12 avonden wordt in het voorjaar en het najaar gegeven en start begin maart en begin oktober.  

Het seminar vindt één maal per jaar plaats en dit jaar op:  "Wordt nog nader bekend gemaakt i.v.m. Corona."

De twee groepen van het najaar en het voorjaar krijgen dan samen les. Het is niet mogelijk de 12 avonden na het seminar te volgen. Het is wel mogelijk uitsluitend de 12 avonden te volgen of uitsluitend het seminar te volgen.

Certificering
Wanneer u de cursus én het seminar of alleen het seminar met goed gevolg heeft afgelegd, ontvangt u een certificaat van het Instituut voor RET te Haarlem (nu gevestigd te Bloemendaal).

Toepassingsgebieden
Rationeel-Emotieve Training (RET) is van oorsprong een cognitief behavioristische psychotherapie, die in 1955 is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Albert Ellis (1913-2007). Inmiddels kent de RET vele toepassingsgebieden en wordt, behalve als therapie, als trainingsmethode toegepast in onder andere het bedrijfsleven (waar het ook wel Rationele Effectiviteits Training wordt genoemd), bij faalangst in het onderwijs (ook wel G-training genoemd), bij personeelswerk, bij coaching en training en in de gezondheidszorg. Bij deze opleiding wordt geen voorkennis van Rationeel-Emotieve Training vereist. Naarmate u meer ervaring hebt met psychische hulpverlening of trainingswerk, zal de RET-opleiding een grotere meerwaarde hebben, ook in uw toepassingsgebied.

ORGANISATIE

De organisatie en begeleiding is in handen van Wouter Backx en Tanja van Essen. Windy Dryden was docent op het seminar in 2019.

Drs. Wouter Backx is afgestudeerd in de klinische psychologie en theoretische psychologie en is 'Fellow' van het Albert Ellis Institute en gekwalificeerd supervisor. Hij is in New York aan het Instituut voor RET door Albert Ellis opgeleid. Voorts is hij gezondheidszorgpsycholoog BIG en Psychoyherapeut BIG. Samen met Albert Ellis is hij de auteur van het boek Moeten Maakt Gek, Ambo/Anthos, Amsterdam, 2018 en hij is medeauteur van het cursusboek A Practitioner's Guide to REBT.

Drs. Tanja van Essen is afgestudeerd in de persoonlijkheispsychologie en Associate Fellow van het Albert Ellis Institute en gekwalificeerd supervisor. Zij is (mede-)auteur van de boeken Doe Het Vandaag en Overwin je Faalangst.

Prof. Dr. Windy Dryden is emiritus professor in Psychotherapeutic Studies aan het Goldsmith college van de universiteit van Londen en is Fellow en gekwalificeerd supervisor van het Albert Ellis Institute. Hij heeft de meeste publicaties (meer dan 150 boeken) op het gebied van de RET op zijn naam staan. Hij is medeauteur van de Practitioner's Guide to REBT, het boek dat wordt gebruikt bij de opleiding.

Prof. Dr. Raymond DiGiuseppe is Director of Pofessional Education van het Albert Ellis Institute te New York en Professor in psychology aan de St.John's University te New York, Long Island; hij is medeauteur van de Practitioner's Guide to REBT.

Meer informatie
Wanneer u nog vragen hebt, belt u dan gerust, bij voorkeur ' s ochtends tussen 8:30 en 9:30 uur op werkdagen naar: 023 5328817.
E-mail naar,  opleiding@ret-instituut

zie ook de extra info:

Instituut RET - Rationeel-Emotieve Therapie - Training, Opleiding, Scholing in de "RET" Basis-Cursus