RET  "Kortdurende aanpak, voor langdurige resultaten"


Basiscursus (‘PRIMARY’) RATIONEEL-Emotieve Training: opzet van de cursus

THEORIE-PRAKTIJK

In deze basisopleiding bent u afwisselend bezig met de praktijk en de theorie van de RET. Het Engelstalige boek A Practitioner’s Guide to REBT wordt in stukjes van 25 à 35 pagina’s per avond voorbereid en besproken. Bij het oefenen is het de bedoeling dat u eigen problemen inbrengt die met de RET worden aangepakt. Afwisselend bent u therapeut/ trainer of  cliënt. U krijgt huiswerkopdrachten die zowel gericht zijn op het bestuderen van de theorie als op het oefenen in de praktijk. Er worden groepsdemonstraties en oefeningen gedaan. Daarbij komen zowel diagnostiek als interventies aan de orde; aan de laatste wordt ongeveer twee maal zoveel tijd besteed als aan de eerste.

OEFENINGEN

Gedurende de opleiding is het de bedoeling dat u een aantal RET-sessies doet met cliënten en die opneemt op geluidsapparatuur om die in de groep te laten superviseren. Omdat er mensen onder u zullen zijn die nog niet in de praktijk werkzaam zijn, wordt het begrip 'cliënten' ruim opgevat. Wanneer u niet de beschikking hebt over een eigen cliëntenbestand, kunt u met andere cursisten afspraken maken om RET te oefenen in wisselende trainer-cliënt rollen, of kunt u anderen vragen tijdelijk als 'cliënt' op te treden. Het is dan de bedoeling, dat degene die cliënt is met een werkelijk probleem komt, dat wil zeggen geen rol speelt. Wij adviseren in dergelijke gevallen te oefenen aan de hand van niet al te grote problemen.

TOETSING

Op de laatste dag van het seminar zal een schriftelijk examen over de bestudeerde literatuur worden afgenomen. Voorts vindt toetsing van uw praktische vaardigheden plaats gedurende de supervisie op het seminar.

 
Instituut RET Haarlem - Rationeel-Emotieve Therapie - Training Opleiding RET Basiscursus Opzet