RET  "Kortdurende aanpak, voor langdurige resultaten"


Basiscursus (‘PRIMARY’) Rationeel-emotieve training - vooropleiding

Vereiste vooropleiding voor de PRIMARY of basiscursus:

 

Doctoraal psychologie of pedagogiek, of doctoraal medicijnen, of HBO maatschappelijk werk. In deze cursus leert u de beginselen van de Rationeel-Emotieve Training en hoe u deze kunt toepassen. U leert het ABC-model gebruiken en hoe u daarmee interventies doet.

De basiscursus bestaat uit twee gedeelten: een cursus van twaalf wekelijkse (avond-)bijeenkomsten en een driedaags seminar dat deels Engelstalig is.

De cursus (de reeks van 12 avonden) wordt in het najaar en het voorjaar gegeven en start begin oktober en begin maart. Het seminar vindt één maal per jaar plaats in de zomer (juni en/of september). De beide groepen van het najaar en het voorjaar krijgen dan samen les.

Het is niet mogelijk de 12 avonden na het seminar te volgen. Het is wel mogelijk uitsluitend de 12 avonden te volgen of uitsluitend het seminar te volgen.

Wanneer u de cursus en het seminar of alleen het seminar met goed gevolg heeft afgelegd, ontvangt u een certificaat van het Instituut voor RET te Haarlem.

 

Instituut RET - Rationeel-Emotieve Therapie - Training Opleiding RET