RET  "Kortdurende aanpak, voor langdurige resultaten"


Literatuur over RET

 

Ellis & Backx (2013)
Moeten Maakt Gek, Anthos, Baarn - Zie ook de pagina over dit boek.
Walen, DiGiuseppe & Dryden (1992)
A Practitioner’s Guide to Rational-Emotive Therapy, second edition, Oxford University Press.
Ellis, Albert & Harper, Robert (1997)
A Guide to rational living, Wilshire Books, North Hollywood  Nederlandse vertaling: Gevoel en Verstand, Swets & Zeitlinger, Lisse. ISBN: 90-265-0917-0
Dryden & DiGiuseppe (1990)
A Primer on Rational-Emotive Therapy, Research Press ($ 13.95). Nederlandse vertaling: RET stap voor stap . Tweede druk Swets & Zeitlinger, 1994, Lisse. ISBN: 902651249x
Ellis & Dryden (1987)
The Practice of Rational-Emotive Behavior Therapy, Springer, New York.
Ellis (1985)
Overcoming Resistance, Springer, New York.
Ellis & Tafrate
How to control your anger before it controls you.
Dryden & Yankura
Special Applications of REBT.

Instituut RET - Rationeel-Emotieve Therapie - Training RET Opleiding - Literatuur RET