RET  "Kortdurende aanpak, voor langdurige resultaten"


Albert Ellis & Wouter Backx: Moeten maakt gek - Inhoud

Inhoudsopgave bij de 7e druk

 1. Voorwoord
 2. Inleiding
 3. Waarom is dit boek anders dan andere zelfhulpboeken?
 4. Kunt u weigeren emotioneel in de problemen te komen?
 5. Kan anders denken u helpen emotionele problemen op te lossen?
 6. Hoe kunt u leren rationeler te denken?
 7. Waarom de gebruikelijke inzichten meestal niet zo goed helpen uw emotionele problemen op te lossen
 8. Aan de slag
 9. Inzicht nummer 1: Onderscheid maken tussen uw adequate en niet-adequate gevoelens is de eerste stap op weg naar verandering
 10. Inzicht nummer 2: U bepaalt zelf voor een groot deel uw emotionele lot
 11. Inzicht nummer 3: De tirannie van het moeten
 12. Inzicht nummer 4: Uw verleden bepaalt niet langer uw heden!
 13. Inzicht nummer 5: Irrationele gedachten herkennen is één; ze uitdagen en uit uw hoofd zetten, is echter twee
 14. Inzicht nummer 6: U kunt weigeren zich druk te maken over het feit dat u zich zo druk maakt
 15. Inzicht nummer 7: Bij praktische problemen scheppen we dikwijls emotionele problemen
 16. Inzicht nummer 8: U kunt uw gedachten veranderen door dingen te doen die regelrecht tegen die gedachten ingaan
 17. Inzicht nummer 9: Hard werken en veel oefenen
 18. Inzicht nummer 10: Uw gedachten en gedragingen kunt u een beetje of heel krachtig veranderen
 19. Inzicht nummer 11: Emotionele verandering alleen is niet voldoende. Het gaat erom dat die blijvend is!
 20. Inzicht nummer 12: Terugvallen in uw oude fouten is onvermijdelijk en hoort bij het veranderingsproces
 21. Inzicht nummer 13: U kunt op nog meer gebieden weigeren om uzelf op te winden
 22. Stress
 23. Inzicht nummer 14: Ja, u kunt echt weigeren uzelf heel angstig of depressief te maken, ongeacht wat er gebeurt
 24. Verklarende woordenlijst
 25. Veel gebruikte afkortingen
 26. Bibliografie

Instituut RET - Rationeel-Emotieve Therapie - Training Opleiding RET