RET • Basisopleiding

"Wordt nog nader bekend gemaakt i.v.m. Corona."

Waar ? ─ Instituut voor Rationeel-Emotieve Training
Bloemendaalseweg 139, 2061CH Bloemendaal

Deze cursus, Basisopleiding RET, wordt gegeven door drs. Wouter Backx.
Hij is coördinator voor de opleiding RET Haarlem en is erkend RET trainer opgeleid door Albert Ellis.
 

In deze cursus leert u de beginselen van de Rationeel-Emotieve Training en hoe u deze kunt toepassen.
U leert het ABC-model gebruiken en hoe u daarmee interventies doet.
De basisopleiding RET, bestaat uit twee gedeelten:

De cursus RET (meer gegevens) wordt in het voorjaar en het najaar gegeven en start op: Wordt later bekend gemaakt

 

THEORIE-PRAKTIJK

(Korte samenvatting RET basiscursus, Haarlem)
In de RET-opleiding bent u afwisselend bezig met de praktijk en de theorie.
Het Engelstalige boek A Practitioner’s Guide to REBT wordt in stukjes van 25 à 35 pagina’s per avond voorbereid en besproken.
Bij het oefenen is het de bedoeling dat u eigen problemen inbrengt die met de RET worden aangepakt.
Afwisselend bent u RET-therapeut/ trainer of cliënt.
U krijgt huiswerkopdrachten die zowel gericht zijn op het bestuderen van de theorie als op het oefenen in de praktijk.
Er worden groepsdemonstraties en oefeningen gedaan. Daarbij komen zowel diagnostiek als interventies aan de orde;
aan de laatste wordt ongeveer twee maal zoveel tijd besteed als aan de eerste.


RET opleiding Haarlem, Bloemendaalseweg 139, 2061CH Bloemendaal, 023-5328817

 

Naar de website van het RET Instituut

 

 

Instituut RET - Rationeel-Emotieve Therapie - Training Opleiding, RET basisopleiding (REBT), basis-cursus RET cursus, certificaat