RET  "Kortdurende aanpak, voor langdurige resultaten"


Wat is RET?

Albert Ellis
  • Albert Ellis

De RET methode is van oorsprong een vorm van psychotherapie die is ontworpen door de Amerikaanse psycholoog Albert Ellis (1913 - 2007). [zie website Albert Ellis Institute] RET is kortdurend en probeert zo efficiënt mogelijk te zijn. RET doet een beroep op uw gezonde verstand en helpt u in anders denken, voelen en doen, waardoor u leert problemen effectiever te hanteren.

Een belangrijk uitgangspunt van de RET methode is dat wij als mensen veel meer verantwoordelijk zijn voor onze gevoelens en gedragingen dan we geneigd zijn te aanvaarden. Gevoel en gedrag worden in belangrijke mate bepaald door onze gedachten en die kunnen we zélf veranderen. Dit wordt geïllustreerd door de volgende uitspraak van de filosoof Epictetus (60 na Christus):

"Het zijn niet de dingen die in de wereld gebeuren, waardoor mensen van slag raken, maar hun gedachten daarover.''

Een voorbeeld

We zeggen vaak: 'Dat maakt mij zo gespannen.' Voor een groot deel doen we dat echter zelf, dus is het beter te zeggen: 'Daar maak ik mij zo gespannen over, (door er op een bepaalde manier over te denken en die manier van denken kan ik nou juist veranderen).

Cognitieve gedragstherapie

RET is een cognitieve gedragstherapie: het richt zich op het veranderen van het denken en het handelen; daardoor wordt het mogelijk om psychisch beter te functioneren.

Emotief

Emotief betekent dat dan ook onze emoties veranderen en wel van ongezonde, negatieve emoties naar gezonde, maar nog steeds negatieve emoties. Bijv: van depressieve gevoelens bij een groot verlies naar gevoelens van sterk verdriet.

Confronterend en directief

De RET methode verschilt van sommige andere benaderingen, omdat het heel confronterend en directief kan zijn, wat de effectiviteit bevordert.

Grote eigen inzet

Voorts verwacht het van degene die er mee bezig gaat, dat die zich er sterk voor inzet en soms dingen doet die bepaald niet aangenaam zijn, maar die wél helpen.

Het verleden bepaalt niet het heden

RET gaat ervan uit dat het verleden niet bepalend hoeft te zijn voor het heden en dat mensen, veel meer dan ze meestal denken, de keuze hebben om uit vastgeroeste patronen te stappen.

Huiswerk

Huiswerkopdrachten zijn een vast onderdeel van de RET-aanpak.

 

Instituut RET - Rationeel-Emotieve Therapie - Training Opleiding RET - RET methode