RET  "Kortdurende aanpak, voor langdurige resultaten"


RET - IN UW BEDRIJF - Rationele-Effectiviteits training

Persoonlijke effectiviteit

Deze cursus, Rationele-Effectiviteits training, komt bij uitstek uit de koker van de RET. Effectiviteit betekent het wegnemen van zoveel mogelijk hindernissen die goed functioneren in de weg staan en dat is een kolfje naar de hand van de RET: daar gaan we immers steeds op zoek naar wat mensen belemmert datgene te doen wat ze willen doen. Hier geldt dat iemand kan ervaren dat hij of zij iets graag wil, het in feite kan, maar het niet of niet goed doet. De training beoogt algemene inefficiënte strategieën te behandelen om vervolgens specifieke persoonlijke belemmeringen bij deelnemers in kaart te brengen.

Individuele trainingen

Een individuele training is goed en vooral zinvol wanneer er binnen het bedrijf, al dan niet vanwege veranderingen in de organisatie, problemen zijn ontstaan met een bepaalde werknemer; wanneer een werknemer bijvoorbeeld dreigt stuk te lopen, zich niet aan de afspraken houdt, veel werk verzuimt of bepaalde taken uit de weg gaat. Wanneer er binnen de bedrijfsorganisatie geen adequate oplossingen voor handen zijn, biedt de RET de mogelijkheid de bestaande problemen met de individuele werknemer aan te pakken.

Lees ook de pagina - Rationele-Effectiviteits Training: Wat kan RET voor uw bedrijf betekenen? 

 

 

Instituut  RET - Rationele-Effectiviteits Training voor bedrijven