RET  "Kortdurende aanpak, voor langdurige resultaten"


Individuele training RET

Hoe werkt RET?

Wij gaan uit van de problemen waar u nú last van hebt en proberen zo snel mogelijk tot de kern door te dringen. Wij gaan daarbij te werk als een soort detective, houden u onze vermoedens en veronderstellingen voor en leiden u al vragend naar de knopen in uw denken en voelen. Vervolgens geven wij aan hoe u uw denken, voelen en gedrag kunt veranderen en stimuleren wij u om daar actief aan te werken, o.a. met behulp van huiswerkopdrachten. U behoudt daarbij te allen tijde de eindredactie over de training.
Het is ook mogelijk om te kiezen voor een Online therapie.

Hoe lang duurt RET?

RET wordt beschouwd als kortdurend (gemiddeld rond de 10 gesprekken). Hoe kort hangt uiteraard van een heleboel factoren af. Bijvoorbeeld hoe lang de problemen al bestaan, hoe gemakkelijk u zich een en ander eigen kunt maken, maar vooral hoe hard u eraan wilt werken.

Wat kost RET?  (prijs)

Een gesprek van 45 minuten kost €120,-. Ziektekostenverzekeraars geven een vergoeding afhankelijk van uw polis (er is een verschil tussen natura- en restitutiepolis) en of uw klachten al dan niet vallen binnen de basisverzekering. Wij hebben geen contracten met verzekeraars

'Moeten Maakt Gek'

U kunt alvast een idee van de RET krijgen aan de hand van het boek 'Moeten Maakt Gek' van Albert Ellis en Wouter Backx (2013), Anthos, Amsterdam. ISBN 978 90 263 26929. Dit boek wordt aanbevolen ter ondersteuning van de gesprekken.

Afspraak maken

Als u een afspraak wilt maken kunt u dat doen op ons telefonisch spreekuur.

Telefonisch spreekuur:

op werkdagen van 8:30 - 9:00 uur  ─ Tel: 023 5328817

Email

U kunt ook mailen naar, training ret-instituut voor informatie, maar niet voor het maken van afspraken.

Bereikbaarheid: De praktijk is niet rolstoel toegankelijk

Kwaliteitsstatuut: Wij voldoen aan de eisen van het GGZ-Kwaliteitsstatuut

Kamer van Koophandel: nummer  34137896  Haarlem

Aanmeldingswachttijd

Gebruikelijk geldt dat tussen de tijd dat u contact met ons opneemt om een afspraak te maken en de datum waarop die afspraak kan plaats vinden, ongeveer 10 dagen is. Na het eerste gesprek (intake) vindt het volgende gesprek na ongeveer een week plaats.


“Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).”

Bij crisis:
'Neem in noodgevallen contact op met je huisarts of buiten kantooruren met de dokterspost van het ziekenhuis . Als je bang bent dat je jezelf iets aan zult doen, bel dan 0900-0113, of ga naar www.113.nl voor hulp bij suïcidepreventie. Ook als je iemand kent die (mogelijk) suïcidaal is, kun je contact opnemen met 113.'

 

volgende pagina


 

Instituut RET - Rationeel-Emotieve Therapie - Opleiding Training RET individueel