RET  "Kortdurende aanpak, voor langdurige resultaten"


RET - Individuele training << vorige pagina

 

TER INFORMATIE

Intakeformulier

Wij sturen u meestal vooraf een intakeformulier (tenzij anders is afgesproken). Wilt u dit s.v.p. op de eerste afspraak meebrengen.

Geluidsopname

Wanneer u dit wilt, kunt u geluidsopnamen van de gesprekken maken. U kunt het gesprek dan nog eens naluisteren. De meeste mensen vinden dit een plezierige en effectieve werkwijze.

Vertrouwelijkheid

Uw gegevens mogen, behalve met de leden van het RET-team, alleen met anderen worden besproken of door buitenstaanders worden ingezien, wanneer u daar toestemming voor geeft.

Tarief  (prijs)

Een gesprek van 45 minuten kost €100,-. Ziektekostenverzekeraars geven een vergoeding afhankelijk van uw polis (er is een verschil tussen natura- en restitutiepolis) en of uw klachten al dan niet vallen binnen de basisverzekering. Wij hebben geen contracten met verzekeraars.

Facturering

U krijgt een factuur toegestuurd. Indien de werkgever de training vergoedt, kunnen daar andere afspraken over gemaakt worden. Wilt zo vriendelijk zijn bij de eerste afspraak ons de juiste gegevens te verstrekken (t.a.v. wie de nota gestuurd moet worden, adres en eventueel codenummer) voor de facturering. Onze betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder depotnummer 117/2000. Op verzoek kunt u hiervan een kopie krijgen.

Afmelding

Als uw afspraak niet door kan gaan, wilt u dat dan minstens 48 uur (2 werkdagen) tevoren aan ons laten weten, zodat wij deze tijd voor iemand anders kunnen benutten. Als de afspraak niet 2 werkdagen tevoren is afgebeld, brengen wij de kosten daarvan in rekening. Alleen in bijzondere situaties kan hiervan afgeweken worden.

Aangesloten bij: Lid van de Landelijke Vereniging Vrijgevestigde Psychotherapeuten (LVVP) www.lvvp.info en gevisiteerd door de LVVP. Ook lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) www.psynip.nl

Klachtenregeling

Wij wijzen u erop dat u gebruik kunt maken van het klachtenrecht. Als u een klacht heeft over degene met wie u contact heeft, stellen wij het op prijs als u dit eerst met de betreffende medewerker bespreekt. Indien u zich onvoldoende gehoord voelt in uw klacht, kunt u contact opnemen met de beroepsvereniging NIP. Telefoonnummer: 030-8201500  Hebt u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van bovenstaande? Wij gaan er graag op in. Belt u bij voorkeur op het spreekuur.

 

Instituut RET - Rationeel-Emotieve Therapie - Individuele RET Training, Opleiding