RET  "Kortdurende aanpak, voor langdurige resultaten"


Vervolgcursus (‘advanced’) rationeel-emotieve training: cursus opzet

DE CURSUS

Er zijn zes cursusdagen (3 x 2 dagen), waarin van 9:30 -21.15 uur gewerkt zal worden. ‘s Ochtends een lezing en ‘s middags en ‘s avonds supervisie. Er wordt naar gestreefd om de cursus te geven op steeds een vrijdag en een daarop volgende zaterdag.

Daarnaast zijn er twee supervisiebijeenkomsten van ieder vier uur, welke tussen het eerste en tweede blok en tussen en het tweede en derde blok worden gehouden.
De cursus wordt georganiseerd wanneer er voldoende belangstelling is onder de studenten die de basiscursus hebben gevolgd. De docenten die worden uitgenodigd wisselen per cursus.

De laatst gegeven cursus zag er als volgt uit:

Gedurende het eerste blok van twee dagen werd de lezing gegeven door Kristene Doyle Ph.D. Kristene Doyle is associate Excecutive Director van het Albert Ellis Instituut. Zij heeft een lezing gehouden over 'REBT with children and adolescents' en een tweede lezing over 'REBT and eating disorders'. De supervisie werd gegeven door Kristene Doyle en Wouter Backx.

Bij het tweede blok werd de lezing gegeven door Dom DiMattia, Ed. Hij gaf twee lezingen over 'REBT at the work place'.

Het derde blok werd gegeven door Michler Bishop Ph.D. Hij heeft gesproken over 'REBT with alcohol and drugabusers' en 'REBT and motivational Therapy.'

RET - REBT

In 1993 is de naam Rationeel-Emotieve Therapie (RET) door Albert Ellis zelf omgedoopt in Rational-Emotive Behavior Therapy (Rationeel-Emotieve gedragstherapie). Vandaar dat men tegenwoordig de naam ook kan tegenkomen onder de afkorting REBT. De naam geeft terecht aan dat het zowel gaat om veranderingen in gedachten, gevoelens en gedragingen. In Nederland vindt deze afkorting tot nog toe weinig navolging.

SUPERVISIEBIJEENKOMSTEN

Op de supervisie bijeenkomsten tussen de tweedaagse blokken wordt in het Nederlands supervisie gegeven door Wouter Backx over geluidsopnamen van opgenomen sessies van (bij voorkeur) eigen cliënten. De data hiervoor worden in onderling overleg vastgesteld.

TOETSING

Op de laatste cursusdag zal uw kennis van de bestudeerde literatuur getoetst worden door middel van een schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen. Toetsing van uw RET-vaardigheden vindt met name plaats op de laatste twee dagen tijdens de supervisiesessies. Er wordt ook rekening gehouden met uw prestaties op voorgaande supervisiesessies.

ORGANISATIE

De organisatie en begeleiding van de vervolgcursus is in handen van Wouter Backx en Ray DiGiuseppe.
Drs. Wouter Backx studeerde theoretische en klinische psychologie en is 'Fellow' van het Albert Ellis Instituut te New York en gekwalificeerd supervisor. Hij is hoofd afdeling opleidingen van het Instituut te Haarlem. Samen met Albert Ellis is hij de auteur van het boek Moeten maakt gek, Anthos, Baarn, 1991.
Prof.Dr.Raymond DiGiuseppe is Director of Professional Education van het Albert Ellis Instituut te New York en Professor in psychology aan de St. John's University. Hij is medeauteur van de Practitioner's Guide to RET.

 

Instituut RET - Rationeel-Emotieve (gedrags)Therapie - Training Opleiding -  RET  REBT